Poznaj najczęściej pojawiające się pytania w kontekście naszych piłkarskich zmagań! Rozwiej swoje wątpliwości i sprawdź odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.

 

1. Ile drużyn może zgłosić do turnieju jeden klub/szkółka/stowarzyszenie?
Zgodnie z regulaminem każdy klub/szkółka/stowarzyszenie może zgłosić do turnieju maksymalnie sześć drużyn, po dwie w każdym roczniku.

 

2. Czy drużyna może składać się z więcej niż 7 zawodników?
Nie. Zgodnie z regulaminem i zasadą fair-play, każdy zespół może składać się maksymalnie z 7. zawodników/zawodniczek.

 

3. Czy młodszy zawodnik może występować w starszej drużynie?
Tak. Młodszy zawodnik może występować w starszej drużynie. Np. w turnieju dla rocznika 2014 może występować zawodnik z rocznika 2015.

 

4. Czy zawodnicy mogą reprezentować więcej niż jeden zespół w obrębie jednego klubu/szkółki/stowarzyszenia?
Nie. Każdy zawodnik może występować tylko w jednym zespole. Jeśli dany klub/szkółka/stowarzyszenie ma np. dwa zespoły w roczniku 2014, dany zawodnik może występować tylko w jednym zespole. Analogicznie sytuacja ma miejsce, gdy klub/szkółka/stowarzyszenie ma zespoły w różnych rocznikach. Zawodnik zawsze reprezentuje tylko jeden zespół!

 

5. Czy w turnieju mogą występować zespoły częściowo lub całościowo reprezentowane przez dziewczynki?
Tak. W turnieju mogą również występować zespoły częściowo lub całościowo reprezentowane przez dziewczynki.

 

6. Czy w przypadku dziewczynek zespoły rywalizujące w danym roczniku mogą być o rok starsze od chłopców?
Tak. W przypadku dziewczynek mogą one być rok starsze od chłopców. Np. drużyna chłopców w roczniku 2014 może rywalizować z drużyną dziewczynek (lub zespołem częściowo reprezentowanym przez dziewczynki), które urodziły się w roku 2013. W przypadku, gdy zespół częściowo reprezentowany jest przez dziewczynki, tylko one mogą być starsze. Chłopcy występują w turnieju tylko w roczniku sobie dedykowanym lub ze starszymi.

 

7. W jaki sposób zapisać do turnieju dziewczynkę?
Dodając drużynę w formularzu zapisów, na etapie wprowadzania daty urodzenia, należy zaznaczyć przygotowany chcecbox „dziewczynka”. Wówczas system umożliwi wprowadzenie daty urodzenia o rok starszej względem kategorii, do której zgłaszany jest zespół. Np. kategoria 2015, rok urodzenia dziewczynki 2014.

 

8. Skąd pobrać zgodę wizerunkową dla zawodnika/zawodniczki, jeśli ma ona zostać dostarczona w formie papierowej?
Wszystkie dokumenty – regulamin, klauzula informacyjna RODO oraz zgoda wizerunkowa – możliwe są do pobrania na stronie www.tauronjuniorcup.pl w zakładce Dokumenty -> https://tauronjuniorcup.pl/dokumenty-1

 

9. Czy zgłaszając zespół należy od razu wypełnić listę 7. zawodników/zawodniczek?
Tak. Zgłaszając zespół należy uzupełnić pełną listę zawodników. W przypadku jednak, gdy dany zespół miałby np. 6 zawodników, również może zostać zgłoszony. Na boisku rywalizacja toczy się „czterech na czterech”.

 

10. Czy można zarezerwować miejsce w turnieju dla swojego zespołu?
Nie. Nie ma rezerwacji miejsc, należy od razu zgłosić swój zespół. O przyjęciu zespołu do turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

 

11. Czy zgłoszenie zespołu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z przyjęciem go do turnieju?
Zaraz po wysłaniu zgłoszenia system automatycznie generuje informacje o przyjęciu zespołu lub jego zapisaniu na listę rezerwową. W przypadku przyjęcia, Organizator weryfikuje poprawność zgłoszenia, wysyłając następnie kolejne instrukcje.

 

12. Po wysłaniu zgłoszenia nie otrzymałem żadnej informacji mailowej. Co zrobić?
System generuje odpowiedzi automatycznie. Najpierw należy sprawdzić dokładnie skrzynkę odbiorczą oraz folder SPAM. W przypadku, gdy nie znajdziemy żadnej informacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy – kontakt@tauronjuniorcup.pl.

 

13. Czy zespoły z listy rezerwowej mają szansę na udział w turnieju?
Tak. W dotychczasowych edycjach zdarzały się przypadki, gdy z różnych przyczyn zgłoszony wcześniej zespół odmówił udziału w turnieju, co pozwoliło na zaproszenie zespołu z listy rezerwowej. W przypadku takiej sytuacji, Organizator indywidualnie kontaktuje się z zespołem lub zespołami z listy rezerwowej. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

14. Co w przypadku, gdy w zgłoszonym zespole przed turniejem jeden lub więcej zawodników/zawodniczek będą np. chorzy/kontuzjowani i nie będą mogli zagrać? Jak dokonać zmiany w składzie?
W takim przypadku opiekun zespołu najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem turnieju – zachowując przy tym zasadę, iż dotyczy to dnia roboczego – musi przesłać dokładną informację na maila kontakt@tauronjuniorcup.pl, który zawodnik/zawodniczka nie wystąpi/ą w turnieju. Organizator usuwa z listy zawodnika/zawodniczkę z absencją, umożliwiając następnie poprzez automatyczne wygenerowanie linku zgłoszeniowego, dodanie nowego zawodnika/zawodniczki. Sytuacja dotyczy zarówno turniejów eliminacyjnych, jak i zmagań finałowych.

 

15. Podczas zapisywania zespołu popełniłem prawdopodobnie błąd w adresie e-mail zawodnika/zawodniczki, przez co opiekun nie otrzymał maila koniecznego do weryfikacji udziału zawodnika/zawodniczki. Co zrobić?
System generuje odpowiedzi automatycznie. Najpierw należy sprawdzić dokładnie skrzynkę odbiorczą oraz folder SPAM. W przypadku, gdy nie znajdziemy żadnej informacji, prosimy o niezwłoczny kontakt mailowy – kontakt@tauronjuniorcup.pl.

 

16. Czy na turnieju dla zawodników zapewniony jest posiłek oraz napoje?
Tak. Organizator podczas każdego z turniejów Tauron Junior Cup zapewnia uczestnikom poczęstunek oraz napoje.

 

17. Czy w danym zespole mogą występować zawodnicy reprezentujący na co dzień inny klub/stowarzyszenie/szkółkę?
Organizator nie zakazuje występu w danym zespole zawodników/zawodniczek reprezentujących na co dzień inny klub/stowarzyszenie/szkółkę, gdyż jest to turniej o charakterze towarzyskim, niezwiązany w żaden sposób z oficjalnymi rozgrywkami organizowanymi przez inne organizacje. Równocześnie jednak zaleca się podejście fair-play względem wszystkich klubów/stowarzyszeń/szkółek uczestniczących i występ w danym zespole zawodników/zawodniczek reprezentujących na co dzień ten sam klub/stowarzyszenie/szkółkę.

 

18. Czy zawodnik/zawodniczka musi posiadać ważne badania lekarskie?
Tak. Każdy uczestnik turnieju musi posiadać ważne badania lekarskie umożliwiające rywalizację sportową. Każdy z opiekunów zespołów potwierdza to przy zgłoszeniu zespołu, akceptując regulamin turnieju.

 

19. Czy zawodnicy w trakcie weryfikacji przed turniejem muszą posiadać dokument ze zdjęciem?
Tak. Każdy zawodnik/zawodniczka powinien posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem umożliwiający potwierdzenie jego personaliów. Akceptowane są zarówno legitymacje szkolne, jak i dowody osobiste.

 

20. Czy udział w turnieju jest płatny?
Nie. Udział w turnieju jest bezpłatny.

 

21. Czy drużyna z danego województwa może zagrać w eliminacjach dla innego województwa?
Nie. Każda drużyna występuje w turnieju eliminacyjnym ze względu na adres swojej siedziby. Np. zespół z województwa śląskiego nie może zagrać w eliminacjach w województwie małopolskim.

 

Jeśli nie znalazłaś/eś odpowiedzi na swoje pytanie powyżej, skontaktuj się z nami poprzez wiadomość e-mail:
Pytania związane z rejestracją do turnieju oraz formularzami prosimy kierować na adres:
E-mail: kontakt@tauronjuniorcup.pl

 

Pozostałe zapytania prosimy kierować na adres:
E-mail: juniorcup@tauron.pl