Regulamin Turnieju

 

§ 1
Organizatorem turnieju  jest TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

 

§ 2
Turniej rozgrywany jest na podstawie przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

§ 3
1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zespoły zgłoszone do gry złożone z zawodników  poszczególnych drużyn z rocznika 2014, 2015, 2016 lub młodsi. Każdy klub/stowarzyszenie/szkółka zgłosić może do zmagań maksymalnie dwa zespoły w danej kategorii wiekowej.
2. W danym turnieju eliminacyjnym występować mogą tylko te zespoły, których siedziba zarejestrowana jest na terenie województwa, którego dotyczą eliminacje.
3. Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie, do której został zgłoszony. Zawodnicy przed rozpoczęciem turnieju w danym roczniku otrzymają kolorowe opaski na dłonie umożliwiające weryfikację przynależności do drużyny. Dotyczy to również przypadku, gdy dany klub/stowarzyszenie/szkółka ma dwa zespoły w jednym roczniku – zawodnik bezwzględnie może reprezentować tylko jeden zespół, nie może występować w dwóch jednocześnie. Ujawnienie złamania niniejszego punktu regulaminu skutkować może nałożeniem kary finansowej na klub/stowarzyszenie/szkółkę w wysokości 5 tysięcy złotych.
4. W turnieju będzie uczestniczyć 40 drużyn – eliminacje  w Krakowie (limity: 15 drużyn z rocznika 2014, 10 drużyn z rocznika 2015, 15 drużyn z rocznika 2016 i młodsi) oraz 30 we Wrocławiu (limity: 10 drużyn z rocznika 2014, 10 drużyn z rocznika 2015, 10 drużyn z rocznika 2016 i młodsi), i Siemianowicach Śląskich (limity: 10 drużyn z rocznika 2014, 10 drużyn z rocznika 2015, 10 drużyn z rocznika 2016 i młodsi).
5. W turniejach brać udział mogą drużyny w całości lub częściowo składające się z dziewczynek. W przypadku, gdy w danym klubie/stowarzyszeniu/szkółce występuje zawodniczka, może być o rok starsza względem danej kategorii (np. dziewczynka urodzona w roku 2013 może grać w turnieju w kategorii 2014).
6. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, za które odpowiada trener/opiekun.
7. Organizator zapewnia ubezpieczenia dla zawodników NNW.
8. Za porządek w szatniach/przebieralniach odpowiedzialni są trenerzy/opiekunowie drużyn.
9. W razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez drużynę, kosztami jej usunięcia zostanie obciążony klub reprezentowany przez daną drużynę.
10. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla zawodników, trenerów oraz wody mineralne podczas trwania turnieju.
11. Wszelkich informacji związanych z organizacją turnieju udziela organizator.

 

§ 4
1. Rozgrywki odbywać się będą według systemu „każdy z każdym” w grupach.
2. Awans do WIELKIEGO FINAŁU uzyskują zwycięzcy grup w każdym z turniejów, a także cztery drużyny z najlepszym bilansem z drugich miejsc w grupach (brane pod uwagę łącznie tylko turnieje we Wrocławiu i Siemianowicach Śląskich), przy założeniu, iż awansują dwa zespoły z rocznika 2015 oraz po jednym zespole z roczników 2014 oraz 2016 i młodsi. W stawce finałowej znajdzie się więc 8 drużyn z każdego z roczników.
3. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godzinie 9.30 (rozpoczęcie gier), oficjalne otwarcie turnieju nastąpi o godz. 9.00. Przyjazd drużyn i potwierdzenie udziału w turnieju odbywał się będzie w godzinach 8.00-8.30.
4. Zgłoszenie listy zawodników oraz przekazanie zgód wizerunkowych każdego uczestnika odbywa się za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie – www.tauronjuniorcup.pl, zgodnie z podanymi na stronie wytycznymi oraz terminami. W przypadku wyczerpania limitu miejsc dla zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń. 
5. Udział i zgłoszenie do turnieju jest bezpłatne.


 

§ 5
W turnieju punktuje się w następujący sposób:
• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty,
• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt,
• za przegraną zero punktów.

 

§ 6
1. W turnieju – w fazie grupowej – kolejność końcowa ustalana jest według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, ostatecznie o zajętym miejscu decydują kolejno:
• wynik bezpośredniego spotkania (w przypadku więcej niż dwóch zespołów powstaje tzw. „mała tabela” uwzględniająca tylko rezultaty osiągnięte między sobą przez zainteresowane zespoły),
• korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju,
• większa liczba strzelonych bramek,
• rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (3 serie rzutów karnych. Brak rozstrzygnięcia po 3. seriach rzutów karnych skutkuje kolejnymi, pojedynczymi seriami rzutów karnych, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy meczu).

 

§ 7
Drużyna, która nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji Organizatora turnieju. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyn przeciwnych. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, nieprzestrzeganie regulaminu lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.

 

§ 8
1. Zespół składa się maksymalnie z 7 zawodników.
2. Czas trwania meczu wynosi 10 minut (bez przerwy i zmiany stron).
3. Liczba zawodników na boisku: 3 + 1 (3 zawodników w polu i bramkarz).
4. W czasie spotkania obowiązują tzw. zmiany lotne bez konieczności zatrzymywania gry. Zawodnik, który został zmieniony może wrócić na boisko zmieniając swojego kolegę z drużyny w strefie zmian.
5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery. Zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami oraz otrzymanymi na dłonie opaskami.
6. Zawodnicy muszą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim przeznaczonym do hali sportowej (halówki z płaską podeszwą). Brak odpowiedniego obuwia skutkuje wykluczeniem zawodnika z turnieju.
7. Mecze rozgrywa się piłkami do gry w piłkę nożną (rozmiar 4).
8. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi na boisku jeden sędzia.
9. Protokół meczowy z czytelnie wypisanymi imionami i nazwiskami wraz z podanymi numerami trenerzy zobowiązani są dostarczyć do biura zawodów przed rozpoczęciem turnieju.

 

§ 9
1. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:
• nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,
• rozmiar bramek 3,00 m x 1,55 m,
• odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 3 m,
• rzut karny wykonuje się z odległości 5 m od środka linii bramkowej.

2. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:
• kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 1. lub 2. minuty w zależności od stopnia przewinienia,
• w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika,
• czerwona kartka powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz dalszej gry ukaranego  w meczu. W jego miejsce skład może być uzupełniony po 3 minutach przez innego zawodnika. O karach w stosunku do wykluczonego zawodnika w następnych spotkaniach decyduje organizator po konsultacji z sędzią.

 

§ 10
Drużyny otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe medale. 

 

§ 11
Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez Organizatora turnieju w trakcie trwania turnieju.

 

§ 12
We wszystkich sprawach dotyczących turnieju nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Organizator turnieju.

 

§ 13
Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia lub kradzieży pozostawionych bez nadzoru rzeczy uczestników turnieju. Z racji dużej ilości drużyn szatnie będą przebieralniami i nie będą zamykane. Organizator sugeruje przekazać wszystkie wartościowe rzeczy uczestników opiekunowi swojej drużyny.

 

§ 14
Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi turnieju, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.