TURNIEJ PIŁKARSKI „TAURON JUNIOR CUP”

FAZA FINAŁOWA – 10 listopada 2023 r. – Kraków

Regulamin Turnieju

§ 1

Organizatorem turnieju jest TAURON Polska Energia S.A.

 

§ 2

Turniej rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną oraz zgodnie z niniejszym regulaminem.

 

§ 3

1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zespoły zgłoszone do gry złożone z zawodników poszczególnych drużyn z roczników: 2014, 2015 oraz 2016 i młodsi.

2. Każdy zawodnik może występować tylko w jednej drużynie i w jednej kategorii wiekowej. Nie można zgłosić tego samego zawodnika w dwóch drużynach grających w innych kategoriach wiekowych.

3. W turnieju będą uczestniczyć 24 drużyny wyłonione w drodze turniejów kwalifikacyjnych, podzielone na trzy grupy – każdy rocznik utworzy osobną grupę finałową.

4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, za które odpowiada trener/opiekun.

5. Organizator zapewnia ubezpieczenia dla zawodników NNW.

6. Za porządek w szatniach/przebieralniach odpowiedzialni są opiekunowie drużyn.

7. W razie wyrządzenia jakiejkolwiek szkody przez drużynę, kosztami jej usunięcia zostanie obciążony klub, który reprezentuje dana drużyna.

8. Organizator zapewnia ciepły posiłek dla zawodników, trenerów oraz wody mineralne podczas trwania turnieju.

9. Wszelkich informacji związanych z organizacją turnieju udziela organizator.

 

§ 4

1. Rozgrywki będą odbywały się według systemu „każdy z każdym” w poszczególnych grupach.

2. Zespoły zostały podzielone na trzy grupy na podstawie roku urodzenia zawodników – drużyny z rocznika 2014, drużyny z rocznika 2015 oraz drużyny z rocznika 2016 i młodsi.

3. Rozpoczęcie turnieju nastąpi o godzinie 10:00 (rozpoczęcie gier), oficjalne otwarcie turnieju nastąpi o godz. 09:30. Przyjazd drużyn i potwierdzenie udziału w turnieju odbywał będzie się w godzinach 8.45-9.15.

4. Potwierdzenie listy zawodników oraz weryfikacja zgód wizerunkowych odbędzie się w dniu turnieju, w ramach potwierdzenia udziału w turnieju w godzinach 8.45-9.15.

5. W trakcie potwierdzenia udziału w zawodach (godz. 8.45-9.15) organizatorzy zweryfikują wiek wszystkich uczestników reprezentujących poszczególne drużyny. Każdy uczestnik musi posiadać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzający rok urodzenia. W przypadku braku dokumentu tożsamości organizator ma prawo odmówić uczestnictwa zawodnikowi w turnieju.

 

§ 5

W turnieju punktuje się w następujący sposób:

· za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty,

· za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt,

· za przegraną zero punktów.

 

§ 6

1. W turnieju kolejność końcowa ustalona jest według liczby zdobytych punktów.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny o ostatecznie zajętym miejscu decydują kolejno:

- wynik bezpośredniego spotkania,

- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju,

- większa liczba strzelonych bramek,

 - rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (3 serie rzutów karnych. Brak rozstrzygnięcia po 3. seriach rzutów karnych skutkuje kolejnymi, pojedynczymi seriami rzutów karnych, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy meczu).

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwie drużyny o ostatecznie zajętym miejscu decyduje tzw. „mała tabela”, czyli tabela utworzona na podstawie rezultatów osiągniętych przez zainteresowane drużyny (punkty i bilans bramkowy tworzony jest tylko z meczów drużyn z małej tabeli). W małej tabeli o ostatecznie zajętym miejscu decydują kolejno:
- większa liczba zdobytych punktów,
- korzystniejsza różnica bramek ze spotkań wliczanych do małej tabeli,
- wynik bezpośredniego spotkania,
- korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w turnieju,
- większa liczba strzelonych goli w całym turnieju,
- rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami (3 serie rzutów karnych. Brak rozstrzygnięcia po 3. seriach rzutów karnych skutkuje kolejnymi, pojedynczymi seriami rzutów karnych, aż do momentu wyłonienia zwycięzcy meczu).
 

 

§ 7

1. Drużyna, która nie stosuje się do postanowień niniejszego regulaminu, zostanie wykluczona z rozgrywek na podstawie decyzji Organizatora turnieju. W takim przypadku spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyn przeciwnych. Powodem dyskwalifikacji drużyny może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika, nieprzestrzeganie regulaminu lub niewychowawcze zachowanie trenera lub innej osoby towarzyszącej drużynie.

2. W przypadku opuszczenia turnieju przez daną drużynę, bądź odmowy występu w kolejnych spotkaniach, które dany zespół powinien rozegrać, zespół ten zostanie wykluczony z rozgrywek i sklasyfikowany na ostatnim miejscu w tabeli. Wszystkie rozstrzygnięcia z udziałem takiego zespołu zostaną anulowane i nie będą wliczone do końcowej klasyfikacji turnieju.

3. W przypadku braku przyjazdu drużyny na zawody mecze z udziałem tego zespołu zostaną anulowane.

4. W przypadku spóźnienia się zespołu na zawody, mecze, które miały zostać rozegrane pod nieobecność drużyny zostaną automatycznie zweryfikowane stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyn przeciwnych.

 

§ 8

1. Zespół składa się maksymalnie z 7 zawodników.

2. Czas trwania meczu wynosi 10 minut (bez przerwy i zmiany stron).

3. Liczba zawodników na boisku: 3 + 1 (3 zawodników w polu i bramkarz).

4. W czasie spotkania obowiązują tzw. zmiany lotne bez konieczności zatrzymywania gry. Zawodnik, który został zmieniony może wrócić na boisko zmieniając swojego kolegę z drużyny w strefie zmian.

5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery. Zawodnicy przez cały okres rozgrywek mają obowiązek występować z tymi samymi numerami.

6. Zawodnicy muszą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim przeznaczonym do hali sportowej (halówki z płaską podeszwą). Brak odpowiedniego obuwia skutkuje wykluczeniem zawodnika z turnieju.

7. Mecze rozgrywa się piłkami do gry w piłkę nożną (rozmiar 4).

8. W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi na boisku jeden sędzia.

 

§ 9

1. W trakcie trwania turnieju stosuje się przepisy gry Polskiego Związku Piłki Nożnej z wyjątkami:

· nie obowiązują przepisy dotyczące pozycji spalonej,

· rozmiar bramek 3,00 m x 1,55 m,

· odległość muru od piłki przy stałych fragmentach gry wynosi 3 m,

· rzut karny wykonuje się z odległości 5 m od środka linii bramkowej.

2. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną stosuje się:

· kary dyscyplinarne: czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 1. lub 2. minuty w zależności od stopnia przewinienia,

· w przypadku straty bramki przez zespół grający w osłabieniu na skutek kary dyscyplinarnej, kara dyscyplinarna ulega anulowaniu i można wprowadzić do gry ukaranego zawodnika,

· czerwona kartka powoduje wykluczenie z gry oraz automatyczny zakaz dalszej gry ukaranego w meczu. W jego miejsce skład może być uzupełniony po 3 minutach przez innego zawodnika. O karach w stosunku do wykluczonego zawodnika w następnych spotkaniach decyduje organizator po konsultacji z sędzią.

 

§ 10

1. Po zakończeniu gier turniejowych i weryfikacji tabel, najlepsze trzy zespoły z każdej grupy nagrodzone zostaną pucharami. Ponadto każda drużyna uczestnicząca w turnieju otrzyma nagrody finansowe. Przekazanie nagród finansowych nastąpi w terminie 60 dni od zakończenia turnieju. Szczegóły i formalności organizator ustali ze wskazanymi przedstawicielami klubów indywidualnie.

 

§ 11

1. Wszelkie zastrzeżenia i protesty rozpatrywane będą przez Organizatora turnieju w trakcie trwania turnieju.

 

§ 12

1. We wszystkich sprawach dotyczących turnieju, a nie objętych przepisami niniejszego regulaminu, decyzje podejmuje Organizator turnieju.

 

§ 13

1. Organizator imprezy nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia lub kradzieży pozostawionych bez nadzoru rzeczy uczestników turnieju. Z racji dużej ilości drużyn szatnie będą przebieralniami i nie będą zamykane. Organizator sugeruje przekazać wszystkie wartościowe rzeczy uczestników opiekunowi swojej drużyny.


§ 14

1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi turnieju, a w sprawach przepisów gry w piłkę nożną Sędziemu Głównemu zawodów.