Decyzją Organizatora zmienione zostały limity drużyn uczestniczących w turnieju eliminacyjnym w Krakowie.

Pierwotnie do zmagań eliminacyjnych przystąpić miało:
- 10 zespołów z rocznika 2012
- 15 zespołów z rocznika 2013
- 15 zespołów z rocznika 2014

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zespołów z rocznika 2012, przy równoczesnym nie wypełnieniu wszystkich wolnych miejsc przez zespoły z roczników 2013 i 2014, Organizator postanowił zmienić podział limitów na:
- 15 zespołów z rocznika 2012
- 10 zespołów z rocznika 2013
- 15 zespołów z rocznika 2014

27.09.2021 r. na stronie internetowej www.tauronjuniorcup.pl opublikowana zostanie lista zespołów zatwierdzonych do udziału w turniejach eliminacyjnych wraz z ewentualną informacją o wolnych miejscach w danych grupach wiekowych.