Dokładny terminarz przygotowany zostanie w dniu 22 września br. i opublikowany tego samego dnia na stronie internetowej www.tauronjuniorcup.pl w zakładce harmonogram. 

 

Jako pierwsi rywalizować będą uczestnicy z województwa śląskiego, konieczna jest więc czujność rodziców/opiekunów - po opublikowaniu harmonogramu, piersi gracze rozgrywać będą mecze już następnego dnia - 23 września br.