Zgłoszenie do turnieju TAURON Junior Cup w FIFA 20 odbywa się za pomocą formularzy przygotowanych na tej stronie internetowej w zakładce "Weź udział" - http://tauronjuniorcup.pl/team-sign-up

 

W pierwszym etapie (zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj -> http://tauronjuniorcup.pl/dokumenty-1/regulamin-turnieju-tauron-junior-cup-2020-eliminacje) zgłoszenia dokonuje przedstawiciel klubu lub stowarzyszenia. Szczegółowo poszczególne pola w formularzu wyjaśnione zostały w zakładce "Weź udział".

 

W drugim etapie formularz uzupełnia rodzic/opiekun uczestnika potwierdzając udział gracza. Zawodnicy zostają przyjęci do turnieju w momencie, gdy zgłaszające osoby otrzymują na skrzynkę mailową powiadomienie o potwierdzeniu przyjęcia do turnieju. 

 

UWAGA! Gracz zostaje przyjęty do turnieju w momencie otrzymania przez Organizatora II formularza i równoczesnego potwierdzenia mailowego wysyłanego na adres e-mail rodzica/opiekuna. Brak uzupełnienia II formularza sprawi, że dany zawodnik nie zostanie przyjęty do turnieju.