Regulamin Turnieju eliminacyjnego Tauron Junior Cup
z dnia 19.08.2020 r.

 


Postanowienia Ogólne

§ 1

 

1. Organizatorem turnieju przy użyciu konsol do gier Play Station 4 w grę FIFA 20 zwanego w dalszej części Turniej jest TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40–114 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271562; REGON: 240524697; NIP: 9542583988.

 

2. Organizator Turnieju w żaden sposób nie powiązuje organizacji Turnieju z firmą Electronic Arts. Należy rozumieć przez to fakt, że Turniej nie jest promowany, sponsorowany, ani nadzorowany przez Electronic Arts na żadnym polu eksploatacji.

 

3. Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz do jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoznaczne jest z akceptacją postanowień regulaminu.

 

4. Organizator Turnieju Tauron Junior Cup podejmuje wszystkie wiążące decyzje we wszelkich sprawach dotyczących organizacji Turnieju oraz jego przeprowadzenia.

 

5. Liczba uczestników Turnieju jest ograniczona do maksymalnie 4096 zgłoszeń w eliminacjach do Turnieju Głównego, który zaplanowany został na 14 listopada 2020 r. w Krakowie, każdy uczestnik w eliminacjach może wystąpić tylko jeden raz.

 

6. Zgłoszenia dokonywane są za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej wydarzenia, znajdującej się pod adresem – www.tauronjuniorcup.pl. Zgłoszenia przeprowadzane są z podziałem na cztery województwa – dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie od 1 do 21 września 2020 r.:

 

 a) I etap –za pośrednictwem dedykowanego formularza znajdującego się w zakładce „Weź udział” na stronie internetowej www.tauronjuniorcup.pl.

 

Zgłoszenia w pierwszym etapie dokonuje pełnoletni przedstawiciel klubu sportowego lub stowarzyszenia prowadzącego szkolenie z zakresu piłki nożnej.

 

Każdy z klubów może zgłosić maksymalnie 10. uczestników – w danym województwie obowiązuje limit uczestników turniejów eliminacyjnych wynoszący maksymalnie 1024 uczestników. Dany zawodnik w eliminacjach rozgrywa mecz lub mecze tylko w ramach jednej tzw. drabinki eliminacyjnej.

 

By zgłoszenie dokonane zostało w sposób właściwy, przedstawiciel klubu sportowego musi wypełnić wszystkie pola przygotowane w formularzu – Nazwa klubu/stowarzyszenia, Województwo, Osoba reprezentująca, Numer telefonu osoby reprezentującej, Adres e-mail osoby reprezentującej, Imię i nazwisko zawodnika lub zawodników wraz z adresem e-mail do rodzica lub opiekuna prawnego każdego z nich (w formularzu możliwe jest dodanie jednego lub więcej zawodników, maksymalnie 10).

 

By zgłoszenie zostało przyjęte, osoba zgłaszająca musi równocześnie załączyć w formularzu w wyznaczonym miejscu listę z imionami i nazwiskami zgłaszanych zawodników z własnoręcznym podpisem i pieczęcią klubową/stowarzyszenia. Plik należy dołączyć w formie zdjęcia lub skanu w formacie JPG lub PDF. 

 

 b) II etap –– za pośrednictwem dedykowanego formularza potwierdzenie udziału uczestnika dokonywać będzie rodzic lub opiekun prawny.

 

W informacji zwrotnej po zatwierdzeniu przez Organizatora zgłoszenia uczestników reprezentujących wybrany klub sportowy lub stowarzyszenie, system informatyczny automatycznie wygeneruje wiadomość mailową bezpośrednio do opiekunów lub rodziców danego uczestnika (na podane adresy e-mail w pierwszym formularzu, przypisane do danego uczestnika) z aktywnym linkiem do drugiego formularza.

 

W drugim formularzu rodzic poproszony zostanie o podanie danych: numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego, nazwa konta w PlayStation oraz dołączenie pliku zdjęciowego przedstawiającego łącze internetowe w Play Station (weryfikacja poprzez Play Station – szczegółowy poradnik znajduje się w zakładce Q&A na stronie www.tauronjuniorcup.pl). Pozostałe dane dot. zawodnika dołączone zostaną automatycznie z pierwszego formularza i nie mogą być poprawiane. Po weryfikacji przez Organizatora na adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego przesłane zostanie potwierdzenie udziału w turnieju oraz  linki do wszystkich niezbędnych poradników dotyczących uczestnictwa w Turnieju. Równocześnie wszystkie Regulaminy, poradniki dotyczące Turnieju, harmonogramy gier i listy zawodników dostępne są na stronie internetowej – www.tauronjuniorcup.pl.

 

W przypadku, gdy doszło do błędu na etapie pierwszego formularza (np. błędne imię, literówka w nazwisku itp.), rodzic lub opiekun proszony jest o wysłanie wiadomości e-mail z informacją dot. poprawienia danych na adres: kontakt@tauronjuniorcup.pl

 

7. Eliminacje on-line do turnieju zostaną rozegrane w terminie 23 września 2020 r. – 30 października 2020 r. Turniej Finałowy, na który zostaną zaproszeni wyłonieni poprzez eliminacje uczestnicy odbędzie się 14 listopada 2020 r. w godzinach 9.00-19.00 w TAURON Arena Kraków. Szczegółowy harmonogram eliminacji opublikowany zostanie na stronie internetowej – www.tauronjuniorcup.pl  22 września 2020 r. Wstępny harmonogram z podziałem na województwa dostępny jest w zakładce „Harmonogram” na stronie internetowej.

 

8.  Do Turnieju Finałowego awans uzyska 64. uczestników wyłonionych w drodze eliminacji on-line z zachowaniem podziału na województwa (dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie). W każdym województwie rozegrane zostaną po dwie osobne tury eliminacyjne, w których udział weźmie maksymalnie po 512 uczestników podzielonych na tzw. dwie drabinki eliminacyjne (po 256 zawodników na jedną drabinkę – awans do Turnieju Finałowego uzyska 4. najlepszych z jednej drabinki). Awans do Turnieju Finałowego uzyska więc po 16. uczestników z danego województwa.

 

9. By wziąć udział w turnieju każdy z uczestników musi spełnić następujące kryteria:
a) jest zawodnikiem/zawodniczką urodzoną w roku 2010, 2011, 2012
b) został zgłoszony przez klub sportowy, którego siedziba znajduje się na terenie jednego z czterech województw – dolnośląskie, małopolskie, opolskie, śląskie (weryfikacja nastąpi poprzez kod pocztowy znajdujący się na pieczątce (z listy zgłoszeniowej na etapie I formularza zgłoszeniowego))
c) posiada konsolę PlayStation 4 z subskrypcją PlayStation Plus
d) posiada grę FIFA 20
e) posiada odpowiednie łącze internetowe, umożliwiające płynne i skuteczne połączenie się poprzez system z innym graczem (sugerowane wytyczne dostępne na stronie tauronjuniorcup.pl)

10. W sprawach spornych dotyczących Turnieju, nieobjętych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje Organizator. Decyzje podjęte przez Organizatora są wiążące i nie podlegają zmianie oraz odwoływaniom.

 

Nagrody

§ 2

 

1. Każdy z 64. uczestników, który awansuje do Turnieju Finałowego otrzyma po jego zakończeniu nagrodę indywidualną.

 

2. Równocześnie Organizator przewidział nagrody finansowe dla klubów sportowych lub stowarzyszeń, którego dany zawodnik jest reprezentantem. W ten sposób Organizator chce zaakcentować rolę nauki społecznej odpowiedzialności, w tym przypadku dzieci względem swojego środowiska i otoczenia – kolegów i koleżanek ze swojego klubu sportowego lub stowarzyszenia. Nagrody finansowe przyznane zostaną za każde z 64. miejsc w Turnieju Finałowym. W przypadku, gdy w Turnieju Finałowym weźmie udział więcej niż jeden zawodnik z wybranego klubu lub stowarzyszenia nagrody finansowane również przyznawane będą zgodnie z zajętymi miejscami przez uczestników.

 

 

Formuła rozgrywek

§ 3

 

1. Wszystkie mecze Turnieju rozgrywane są przy pomocy oryginalnej wersji gry FIFA 20 wyprodukowanej przez firmę EA Sports. Turniej odbywa się wyłącznie na platformie PlayStation 4.

 

2. Mecze rozgrywane będą według harmonogramu ogłoszonego przez organizatora na początku Turnieju – tj. w dniu 22 września 2020 roku.

 

4. Każdy zawodnik musi posiadać oryginalną wersję gry FIFA 20, konsolę PlayStation 4 oraz wykupiony pakiet PlayStation Plus.

 

5. Na jednym koncie może grać tylko jeden zawodnik.

 

6. Mecze są rozgrywane systemem „bo1” – rozgrywany jest jeden mecz, który decyduje o tym, który z uczestników awansuje do dalszej rundy. W przypadku remisu rozgrywany jest drugi mecz w formule „złotej bramki” (zawodnik, który jako pierwszy strzeli gola w drugim spotkaniu wygrywa rywalizację niezależnie od ilości czasu pozostałego do zakończenia drugiego spotkania, awansując tym samym do dalszej fazy rozgrywek). Mecze ostatniej rundy danego turnieju eliminacyjnego rozgrywane są w formacie „bo3” – użytkownicy rywalizują do dwóch zwycięstw (do Turnieju Finałowego awansuje użytkownik, który wygra dwa spotkania (decyduje ilość wygranych spotkań, nie liczba zdobytych bramek)).

 

7. Każdy uczestnik Turniejów kwalifikacyjnych ma obowiązek „stawić się” do meczu o czasie wyznaczonym przez Organizatora. Po przekroczeniu 15 minut od wyznaczonej godziny i daty zawodnik, który nie stawił się do gry, ukarany zostanie walkowerem. W takim wypadku drugi z zawodników , który jest gotowy do rozegrania spotkania, musi napisać komentarz na platformie do gry z informacją o nieobecności przeciwnika (w meczowym „Lobby”).

 

8. W przypadku, gdy obaj gracze nie mogą połączyć się do meczu, należy napisać komentarz pod meczem (na platformie turniejowej w meczowym „Lobby”) z informacją o przyczynie takiego stanu. Organizator Turnieju w przypadku braku możliwości rozegrania spotkania, drogą losową przyznaje zwycięstwo jednej z drużyn. Gdy podczas gry występują tzw. ,,lagi”, czyli słabe łącze Internetu, należy przerwać taki mecz maksymalnie do 15. minuty (minuty w grze) i zgłosić protokół meczowy (jeżeli mecz przerwany zostanie po 15 minucie w grze, wówczas uczestnik, który doprowadził do przerwania spotkania, zostanie ukarany walkowerem).

 

Na etapie zgłoszeń, uczestnik ma obowiązek przedstawić prędkość swojego łącza internetowego (w jaki sposób należy zweryfikować prędkość internetu w Play Station możemy sprawdzić w zakładce Q&A na www.tauronjuniorcup.pl). Gdy przesłany wynik na etapie potwierdzania uczestnictwa w turnieju wskazywał mniejszą prędkość pobierania niż 10MB oraz wysyłania 1MB, gracz może zostać ukarany walkowerem. Organizator nie odpowiada za jakość połączenia internetowego zawodników.

 

W przypadku, gdy dwóch uczestników nie może się połączyć i rozegrać meczu, Organizator na podstawie przesłanych przez uczestników prędkości internetu (na etapie zgłoszenia), rozstrzygnie spotkanie na korzyść uczestnika posiadającego szybsze łącze internetowe.

 

9. Ustawienia gry muszą być zgodne z następującym trybem:

• Rodzaj gry - online

• Poziom trudności: Klasa światowa

  •  Czas trwania jednej połowy: 6 minut

• Poziom trudności bramkarza: Klasa światowa

• Szybkość gry: Normalna

• Składy: live, dowolne spośród drużyn dostępnych w grze (bez klasycznej XI,światowej XI, ADIDAS ALL-STAR, MLS ALL STARS)

• Zmiany w meczu: 3+1 w dogrywce

• Sterowanie: dowolne

• Obrona: nowy system obrony (obrona taktyczna)

• Spalone: Włączone

• Kartki: Włączone

• Podania: Dowolne

• Stadion: Dowolny

• Pora roku: <lato> <dowolona>

• Pogoda: <dobra> <dowolna>

• Pora rozgrywania meczu: <noc> <dowolna>

• Zagrania ręką: wyłączone

• Kontuzje: wyłączone

 

Każdy uczestnik może rozgrywać mecz dowolnym zespołem (poza wykluczonymi powyżej) – zespół klubowy lub reprezentacyjny. W każdym kolejnym meczu uczestnik może rozgrywać mecz innym zespołem – tzn., że nie ma obowiązku w turnieju rozgrywania wszystkich meczów jednym zespołem. Może zdarzyć się, że obaj przeciwnicy rozgrywać będą mecz tymi samymi zespołami.

 

 

10. W przypadku zerwania połączenia między graczami mecz musi być nadal kontynuowany. Utrzymany zostaje wynik sprzed rozłączenia, a mecz dogrywany jest na zasadzie:

 

• rozłączenie w minutach 0-9 -> dogrywamy cały mecz

• rozłączenie w minutach 10-19 -> dogrywamy 75 minut meczu

• rozłączenie w minutach 20-29 -> dogrywamy 65 minut meczu

• rozłączenie w minutach 30-39 -> dogrywamy 55 minut meczu

• rozłączenie w minutach 40-49 -> dogrywamy 45 minut meczu

• rozłączenie w minutach 50-59 -> dogrywamy 35 minut meczu

• rozłączenie w minutach 60-69 -> dogrywamy 25 minut meczu

• rozłączenie w minutach 70-79 -> dogrywamy 15 minut meczu

• rozłączenie w minutach 80-90 -> dogrywamy 10 minut meczu

 

Mecz zostaje zakończony, gdy po upływie dogrywanego czasu w meczu drugim piłka opuści boisko (za wyjątkiem rzutów rożnych, podczas rzutu wolnego piłka nie opuszcza boiska). Wówczas na platformie użytkownik wprowadza wynik sumując zdobyte i stracone gole – z meczu pierwszego do momentu zerwania połączenia oraz z meczu drugiego, dogrywanego na odpowiedniej przestrzeni czasowej wynikającej ze względu na minutę w meczu pierwszym podczas zerwania połączenia. Np. jeśli w 25 minucie meczu doszło do zerwania połączenia, a wówczas użytkownik A prowadził w meczu z użytkownikiem B 1:0, użytkownicy zobowiązani są do rozpoczęcia meczu od początku i dogrania zgodnie z regulaminem 65 minut meczu – tzn. w drugim spotkaniu użytkownicy po 65. minucie w meczu, po pierwszym opuszczeniu pola gry przez piłkę (zgodnie z powyższymi wytycznymi), zatrzymują grę i sumują wyniki. Jeśli w drugim meczu użytkownik A przegrywał z użytkownikiem B 0:2, końcowym wynikiem meczu jest: użytkownik A – użytkownik B 1:2 (taki rezultat użytkownicy powinni wprowadzić na platformie do gry). Dogrywane spotkanie użytkownicy muszą rozgrywać tymi samymi zespołami, którymi rozpoczynali mecz pierwszy.

 

11. Zakazane już używanie własnych formacji. Można używać jedynie formacji dostępnych w grze. Nie można „ręcznie” modyfikować ustawień piłkarzy na boisku. Gracze łamiący ten punkt zostaną zdyskwalifikowani.

 

12.  Mecze w Turniejach eliminacyjnych rozgrywane są zgodnie z przyjętym harmonogramem dostępnym na stronie internetowej – www.tauronjuniorcup.pl, a w każdym turnieju (przy założeniu maksymalnej liczby graczy) rozgrywanych jest 6 rund eliminacyjnych. Turniej eliminacyjny podzielony jest na 3 dni, a mecze rozgrywane są odpowiednio od godz. 17.00 (jedno lub dwa spotkania pierwszej rundy) i od godz. 18.00 (jedno lub dwa spotkania drugiej rundy danego dnia oraz dwa lub trzy spotkania w przypadku ostatniej rundy eliminacyjnej). Harmonogram ramowy znany jest uczestnikom przed zgłoszeniem zawodnika do Turnieju ze względu na województwo.

 

13. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formatu rozgrywek eliminacyjnych w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.

 

Zasady fair-play

§ 4

 

1. Zabrania się używania agresywnych,  a także wulgarnych treści skierowanych w stronę uczestników lub Organizatora w czasie trwania Turnieju.

 

2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek „wspomagaczy”, programów, cheatów, skryptów, bugów, błędów i innych elementów służących do uzyskania w nieuczciwy sposób przewagi nad przeciwnikiem.

 

3. Zabrania się przeszkadzania innym zawodnikom lub utrudniania Organizatorowi przeprowadzenia rozgrywek m.in. poprzez: zagłuszanie, odłączanie internetu i inne czynności mogące negatywnie wpłynąć na komfort innych uczestników lub przebieg wydarzenia.

 

4. Zabrania się przedwczesnego wychodzenia z meczu (rage quit), w przypadku specjalnego opuszczenia meczu następny – kolejny mecz zostanie zweryfikowany na korzyść przeciwnika.

 

5. Zawodnicy proszeni są o sportowe zachowanie i przestrzeganie zasad fair-play.

 

6. Za niesportowe zachowania uznaje się między innymi:


 a) Celowe wyjście z gry;
 b) Używanie "Legacy Defending" (starej obrony) lub innej formy wsparcia systemowego gry (taka forma jest zabroniona);
 c) pauzowanie gry bez poinformowania przeciwnika i/lub gdy przeciwnik “ma piłkę”,
 d) grę „na czas” polegającą na zbyt długim podawaniu w obronie na własnej połowie w celu utrzymywania korzystnego wyniku,
 e) „grę na czas” w obrębie swojego pola bramkowego, przez dłużej niż 15 minut meczowych
 f) inne celowe zachowania niezgodne z przepisami, utrudniające grę przeciwnikom.

 

W przypadku wykrycia naruszenia jednego z punktów uznawanego za niesportowe zachowanie przez jakiegokolwiek gracza, naruszający regulamin zostanie ukarany walkowerem.

 

System Turnieju

§ 5

1. Eliminacje zostały podzielone na 8 tur. W jednej turze eliminacyjnej może wystąpić maksymalnie 512 uczestników. Jedna tura jest podzielona na tzw. dwie drabinki eliminacyjne, składające się maksymalnie z 256 uczestników.

 

2. Z każdej tury eliminacyjnej awans do finałów zapewnia sobie najlepsza 8. Zawodników (po 4. z jednej drabinki eliminacyjnej).

 

3. Eliminacje będą rozgrywane według następującego podziału terytorialnego:

 

• województwo dolnośląskie,

• województwo małopolskie,

• województwo opolskie,

• województwo śląskie.

 

4. Eliminacje odbywają się systemem pucharowym (przegrany odpada).

 

5. Turniej rozgrywany jest do fazy półfinałów, gdyż pozwala to wyłonić najlepszych 4 zawodników z danej drabinki eliminacyjnej znajdującej się w danej turze eliminacyjnej.

 

6. Wszystkie pozostałe sporne sytuacje niezawarte w wymienionych wyżej punktach rozstrzyga Organizator Turnieju.

 

Ochrona danych osobowych (RODO)

§ 6

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator wymieniony w rozdziale „Postanowienia Ogólne”.

 

2. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników Turnieju wyrażają zgodę na publikowanie ich wizerunku przez Organizatora, jak również przez innych uczestników wydarzenia za pomocą fotografii, materiałów filmów, materiałów tekstowych, wykorzystywanych na potrzeby informacyjne i promocyjne Turnieju.

 

3. Dane osobowe zawodników mogą być wykorzystane jedynie w celach związanych z organizowanym Turniejem.

 

Postanowienia końcowe

§ 7

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. O ewentualnych zmianach w niniejszym regulaminie Organizator poinformuje uczestników Turnieju.

 

2. Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania sporów związanych z Turniejem w oparciu o obowiązujące w niniejszym regulaminie przepisy oraz o zasady fair-play.